Nieuwsoverzicht

Bijtelling en vakantie

De vakantieperiode levert voor de rittenregistratie de vraag op wat nu precies een zakelijke rit is. Hoe zit dat bijvoorbeeld bij de combinatie van een vakantie en een zakelijke afspraak? Uitgangspunt is dat het doel van de rit bepaalt of het een zakelijke of een privérit is. Maar soms kunnen in één rit zowel zakelijke… Lees meer »

Bezwaren btw privégebruik nog tot 15 juli te motiveren

Bezwaren btw privégebruik nog tot 15 juli te motiveren

Na de uitspraken van de Hoge Raad van 21 april 2017 in de vier proefprocedures over de btw-heffing over het privégebruik van auto’s van de zaak, staat er nog één punt open. De motivering van de bezwaren op dit punt moet voor 15 juli 2017 ingediend zijn. Slechts op één punt oordeelde de Hoge Raad… Lees meer »

Opletten met gebruik buitenlands kenteken

Bij gebruik van een auto met een buitenlandse kentekenregistratie door een inwoner van Nederland kunnen er zomaar onverwachte naheffingen en boetes ontstaan. Dat blijkt opnieuw uit een recente zaak in hoger beroep. Het ging daarbij om een medewerker van een autobedrijf die staande was gehouden in een auto met een Pools kenteken. Hij verklaarde hierover… Lees meer »

Stand van zaken spoedprocedures bijtelling 2017

Stand van zaken spoedprocedures bijtelling 2017

Per 1 januari 2017 zijn de autobelastingen op een aantal punten gewijzigd. Eén van de veranderingen is een verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22%. Auto’s met een Datum Eerste Tenaamstelling (DET) vóór 2017 blijven echter in de 25%-categorie vallen. VZR vindt dit fiscale discriminatie en is daarom een procedure gestart. Uit het… Lees meer »

Hoge Raad: Vaste bijtellingspercentages gelden ook bij lage autokosten

Hoge Raad: Vaste bijtellingspercentages gelden ook bij lage autokosten

De Hoge Raad heeft in een arrest van 2 juni 2017 geoordeeld dat het ontbreken van een tegenbewijsregeling tegen de hoogte van de forfaitaire bijtellingspercentages toegestaan is. Het ging in deze zaak om een thuiszorgorganisatie. Zij gebruikte in de jaren waar de naheffingsaanslagen voor de bijtelling over gingen steeds ongeveer negen auto’s, die vooral gebruikt… Lees meer »

Uitspraak collectief bezwaar privégebruik auto

Uitspraak collectief bezwaar privégebruik auto

Zoals wij onlangs berichtten, heeft de hoogste belastingrechter, de Hoge Raad, op 21 april 2017 uitspraak gedaan in de vier proefprocedures over de btw-heffing over het privégebruik van auto’s van de zaak. Via een collectieve uitspraak op bezwaar wikkelt de belastingdienst nu alle lopende bezwaren af. De uitspraak op bezwaar houdt het volgende in. Slechts… Lees meer »

Denk aan driemaandstermijn voor MIA-aanvraag op elektrische auto

Denk aan driemaandstermijn voor MIA-aanvraag op elektrische auto

De populariteit van volledig elektrische auto’s neemt toe, niet in de laatste plaats door de lage bijtelling van slechts 4% van de catalogusprijs. Op deze auto’s geldt bovendien milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze MIA houdt in dat ondernemers tot een investering van € 50.000 een extra fiscale aftrekpost mogen aftrekken ter grootte van 36% van de investering…. Lees meer »

Let per 1 juli op overgangsregeling voor auto uit 2012

Let per 1 juli op overgangsregeling voor auto uit 2012

De bijtelling is per 2017 weliswaar vereenvoudigd, maar er zijn nog lastige overgangsregelingen voor auto’s uit de afgelopen jaren. Vooral bij auto’s uit 2012 is het belangrijk dit jaar goed te kijken naar het juiste bijtellingspercentage. In de wettelijke regeling is nu opgenomen dat auto’s die in een eerder jaar al een bijtellingskorting hadden, daarvan… Lees meer »

Ondanks ziekte toch bijtelling

Ondanks ziekte toch bijtelling

Geldt de bijtelling ook als de werknemer wegens de ziekte de auto niet kan of wil rijden? En is door die ziekte voldoende bewijs geleverd van een privégebruik van niet meer dan 500 km? Over die vragen ging het in een recente procedure bij de belastingrechter. De betreffende berijder had door een herseninfarct lichamelijke klachten,… Lees meer »

Voorzichtigheid geboden bij buitenlandse afnemer

Voorzichtigheid geboden bij buitenlandse afnemer

Bij transacties met buitenlandse afnemers is voorzichtigheid bij toepassing van het 0% tarief van de btw geboden. Voor leveringen van goederen aan afnemers in andere EU-lidstaten geldt voor de btw een bijzondere regeling. Dit wordt het regime van ‘intracommunautaire leveringen’ genoemd. Dat betekent dat de leverancier de levering in Nederland aangeeft als intracommunautaire levering en… Lees meer »