Nieuwsoverzicht

Hoge Raad: berekening btw privégebruik mag ook zonder rittenregistratie

De Hoge Raad heeft op 21 april 2017 vier uitspraken gedaan over de btw-heffing  over het privégebruik van een auto van de zaak. Dit betrof proefprocedures over de wetgeving die voor dit privégebruik van kracht is vanaf de tweede helft van 2011. Omdat de waarde van het werkelijke privégebruik niet altijd makkelijk is vast te stellen, mogen… Lees meer »

Trendbreuk in CO2-uitstoot leaseauto

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen VNA heeft een overzicht gepubliceerd van cijfers van autoleasemarkt over het afgelopen jaar. Opvallend gegeven in deze cijfers is een trendbreuk in de afname van de CO2-uitstoot. Na jaren van daling, nam de gemiddelde CO2-uitstoot in 2016 toe. Was de CO2-uitstoot (fabrieksopgave) in 2010 nog 135 gram/km, de jaren daarna… Lees meer »

Bezwaren btw-heffing auto krijgen collectieve uitspraak

Bezwaren btw-heffing auto krijgen collectieve uitspraak

Binnenkort worden de uitspraken van de Hoge Raad verwacht in de vier zaken over het privégebruik van de auto van de zaak. De belastingdienst zal de meeste bezwaren afhandelen via een collectieve uitspraak. Over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 hebben volgens opgaaf van de belastingdienst ruim 200.000 ondernemers bij elkaar zo’n 2 miljoen… Lees meer »

Geen aftrek voor zakelijke ritten met eigen auto

Bij het Gerechtshof Den Bosch speelde onlangs een interessante zaak over een werknemer die zijn privéauto vooral zakelijk gebruikte en voor de zakelijke ritten een aftrekpost in zijn aangifte inkomstenbelasting had opgenomen. Met zijn privéauto reed hij in het betreffende jaar 46.699 km zakelijk. Hij kreeg hiervoor 31 eurocent per kilometer. De onbelaste vergoedingsmogelijkheid bedraagt… Lees meer »

Spoedprocedure tegen bijtellingsverschil 2017

Spoedprocedure tegen bijtellingsverschil 2017

Per 1 januari 2017 zijn de autobelastingen op een aantal punten gewijzigd. Eén van de veranderingen is een verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22%. Auto’s met een Datum Eerste Tenaamstelling (DET) vóór 2017 blijven echter in de 25%-categorie vallen. De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) vindt dit fiscale discriminatie. VZR is daarom met… Lees meer »

Let op overgangsregeling voor auto uit 2012

Let op overgangsregeling voor auto uit 2012

Hoewel de bijtelling per 2017 vereenvoudigd is, zijn er nog lastige overgangsregelingen voor auto’s uit de afgelopen jaren. Vooral bij auto’s uit 2012 is het belangrijk dit jaar goed te kijken naar het juiste bijtellingspercentage. In de wettelijke regeling is nu opgenomen dat auto’s die in een eerder jaar al een bijtellingskorting hadden, daarvan gebruik… Lees meer »

Belastingdienst mag camerabeelden niet gebruiken

Belastingdienst mag camerabeelden niet gebruiken

Bij de controle van rittenregistraties ter voorkoming van de bijtelling voor privégebruik, mag de belastingdienst geen gebruik maken van beelden van ANPR-snelwegcamera’s. Daarvoor bestaat onvoldoende wettelijke basis, zo oordeelde de Hoge Raad. De arresten van de Hoge Raad gaan over drie berijders van een auto van de zaak. Zij hielden ter voorkoming van de bijtelling… Lees meer »

Lagere bijtelling plug-ins niet discriminerend

De lagere bijtelling voor plug-in hybride auto’s, zoals deze wordt toegepast op auto’s met een eerste tenaamstelling tot en met 2016, levert geen verboden discriminatie op. Dat is het oordeel van het Gerechtshof in Amsterdam in een recente procedure van een berijder van een full-hybride auto (niet plug-in) met 20% bijtelling. Deze berijder zag in… Lees meer »

Ook VZR pleit voor bijtelling naar gebruik

Evenals Bovag vorige maand, pleit ook de Vereniging Zakelijke Rijders voor een bijtelling op basis van het werkelijke gebruik van de auto van de zaak. Het betalen van autobelastingen op basis van gebruik in plaats van op basis van aanschaf of bezit is al jaren onderwerp van discussie. Een poll op de website van de… Lees meer »

Spijt van de Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto?

Een berijder van een bestelauto van de zaak heeft verschillende mogelijkheden als hij de bestelauto zonder bijtelling wil rijden. Eén van die mogelijkheden betreft de zogenaamde ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’. Die verklaring kan via de werkgever worden ingediend bij de belastingdienst. De berijder geeft hiermee aan dat hij de bestelauto niet privé gebruikt. Ook… Lees meer »