Nieuwsoverzicht

Denk aan driemaandstermijn voor MIA-aanvraag op elektrische auto

De populariteit van volledig elektrische auto’s neemt toe, niet in de laatste plaats door de lage bijtelling van slechts 4% van de catalogusprijs. Op deze auto’s geldt bovendien milieu-investeringsaftrek (MIA). Deze MIA houdt in dat ondernemers tot een investering van € 50.000 een extra fiscale aftrekpost mogen aftrekken ter grootte van 36% van de investering…. Lees meer »

Let per 1 juli op overgangsregeling voor auto uit 2012

De bijtelling is per 2017 weliswaar vereenvoudigd, maar er zijn nog lastige overgangsregelingen voor auto’s uit de afgelopen jaren. Vooral bij auto’s uit 2012 is het belangrijk dit jaar goed te kijken naar het juiste bijtellingspercentage. In de wettelijke regeling is nu opgenomen dat auto’s die in een eerder jaar al een bijtellingskorting hadden, daarvan… Lees meer »

Ondanks ziekte toch bijtelling

Ondanks ziekte toch bijtelling

Geldt de bijtelling ook als de werknemer wegens de ziekte de auto niet kan of wil rijden? En is door die ziekte voldoende bewijs geleverd van een privégebruik van niet meer dan 500 km? Over die vragen ging het in een recente procedure bij de belastingrechter. De betreffende berijder had door een herseninfarct lichamelijke klachten,… Lees meer »

Voorzichtigheid geboden bij buitenlandse afnemer

Voorzichtigheid geboden bij buitenlandse afnemer

Bij transacties met buitenlandse afnemers is voorzichtigheid bij toepassing van het 0% tarief van de btw geboden. Voor leveringen van goederen aan afnemers in andere EU-lidstaten geldt voor de btw een bijzondere regeling. Dit wordt het regime van ‘intracommunautaire leveringen’ genoemd. Dat betekent dat de leverancier de levering in Nederland aangeeft als intracommunautaire levering en… Lees meer »

Hoge Raad: berekening btw privégebruik mag ook zonder rittenregistratie

De Hoge Raad heeft op 21 april 2017 vier uitspraken gedaan over de btw-heffing  over het privégebruik van een auto van de zaak. Dit betrof proefprocedures over de wetgeving die voor dit privégebruik van kracht is vanaf de tweede helft van 2011. Omdat de waarde van het werkelijke privégebruik niet altijd makkelijk is vast te stellen, mogen… Lees meer »

Trendbreuk in CO2-uitstoot leaseauto

De Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen VNA heeft een overzicht gepubliceerd van cijfers van autoleasemarkt over het afgelopen jaar. Opvallend gegeven in deze cijfers is een trendbreuk in de afname van de CO2-uitstoot. Na jaren van daling, nam de gemiddelde CO2-uitstoot in 2016 toe. Was de CO2-uitstoot (fabrieksopgave) in 2010 nog 135 gram/km, de jaren daarna… Lees meer »

Bezwaren btw-heffing auto krijgen collectieve uitspraak

Bezwaren btw-heffing auto krijgen collectieve uitspraak

Binnenkort worden de uitspraken van de Hoge Raad verwacht in de vier zaken over het privégebruik van de auto van de zaak. De belastingdienst zal de meeste bezwaren afhandelen via een collectieve uitspraak. Over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 hebben volgens opgaaf van de belastingdienst ruim 200.000 ondernemers bij elkaar zo’n 2 miljoen… Lees meer »

Geen aftrek voor zakelijke ritten met eigen auto

Bij het Gerechtshof Den Bosch speelde onlangs een interessante zaak over een werknemer die zijn privéauto vooral zakelijk gebruikte en voor de zakelijke ritten een aftrekpost in zijn aangifte inkomstenbelasting had opgenomen. Met zijn privéauto reed hij in het betreffende jaar 46.699 km zakelijk. Hij kreeg hiervoor 31 eurocent per kilometer. De onbelaste vergoedingsmogelijkheid bedraagt… Lees meer »

Spoedprocedure tegen bijtellingsverschil 2017

Spoedprocedure tegen bijtellingsverschil 2017

Per 1 januari 2017 zijn de autobelastingen op een aantal punten gewijzigd. Eén van de veranderingen is een verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25% naar 22%. Auto’s met een Datum Eerste Tenaamstelling (DET) vóór 2017 blijven echter in de 25%-categorie vallen. De Vereniging Zakelijke Rijders (VZR) vindt dit fiscale discriminatie. VZR is daarom met… Lees meer »

Let op overgangsregeling voor auto uit 2012

Let op overgangsregeling voor auto uit 2012

Hoewel de bijtelling per 2017 vereenvoudigd is, zijn er nog lastige overgangsregelingen voor auto’s uit de afgelopen jaren. Vooral bij auto’s uit 2012 is het belangrijk dit jaar goed te kijken naar het juiste bijtellingspercentage. In de wettelijke regeling is nu opgenomen dat auto’s die in een eerder jaar al een bijtellingskorting hadden, daarvan gebruik… Lees meer »